30. juni 2021

Nye bøker

 Disse tre bøkene kom nylig i hus.

"Bendik Uføre vaknar brått av et nokon står over han. Ein mørk silhuett har kome inn i rommet. Det kan vere ein ungdom som vil selje lodd. Eller ein austelending som vil hemne noko. Det er dette han risikerer når han aldri låser døra si. Om nokon vil inn, får dei berre kome. Om dei vil stele, har han liggande ei nynorsk ordligste godt synleg på ei hylle, med sin tohundrelapp stikkande ut som bokmerke. Ein tjuv vil kanske ta med seg både pengen og boka, og viss han kjøper seg eit måltid for pengen, har han noko å lese ved sida av." (åpningsavsnittet i "Gamle menn i syningom", tredje bind i trilogien om Vassbygda og språkstriden - ein må ikkje ha lese dei to andre bøkene først - det har ikkje eg gjort.)"Språk vekkjer kjensler, og skrivefeil er eit av dei vanlegaste irritasjonsmomenta. Men kvifor er det slik? Kva kjenneteiknar irritasjonen over skrivefeil? Og kva fylgjer har irritasjonen for språksamfunnet?" Frå føreordet til "Kunsten å irritera seg over skrivefeil", der den særdeles kunnskapsrike og skriveføre filologen Kristin Fridtun (noen av oss kjenner henne bl.a. fra hennes faste spalte i Dag og Tid) tek problematikken føre seg i kapitler som "Kva er irritabilitet?", "Kva er skrivefeilirritabilitet?" "Ikkje gløym personlegdomen", "Nerveutslett og mental kløe", "Det korrekte språket kan litterært sett vera heilt daudt", "Min irritasjon er betre enn din" og "Irritabel sjekkliste: Kvifor irriterer eg meg over denne skrivefeilen?" Boka er skrevet på Fridtuns lett arkaiske nynorsk, befriende for meg som blir forvirret av dagens "normaliserte" nynorsk, særlig når jeg sliter med kryssorden i Dag og Tid. "Louise Glück's a award-winning collection of essays is the work of a major poet and a distinguished teacher. She writes of her upbringing, her human and literary antecendents, and she dwells with a scrupulous eye on details of lives and poems, until she comes to understand them."(Fra baksideteksten på Glück's essaysamling "Proofs and Theories". Glück fikk som vi vet Nobelprisen i litteratur i 2020.)Ingen kommentarer: