18. september 2021

Uvidenhedens Triumph og Barbariets Forløber (om bønder på Stortinget)

"Det siste stortingsvalget [vi befinner oss i 1830-årene] ble et gjennombrudd for bøndene. Både en energisk valgagitasjon og nye bestemmelser om hvor mange representanter hvert distrikt skulle sende, bidro til at Stortinget i 1833 fikk flere bondetingmenn enn før. Patriotene [Wergelands tilhengere] var fornøyd, men fra Intelligenskretsen [Welhavens tilhengere] kom det bekymringsmelding. Det nye stortinget var "Uvidenhedens Triumph og Barbariets Forløber", skrev Carl Fougstad, som var en av redaktørene i Vidar. "Ser man hen til hva de egentlige Gaardbrugere af Kundskaber og Dannelse medbringer til Storthinget, da er der uden Tvivl ikke en Eneste, der fyldestgjør de Fordringer man ... er berettiget til at gjøre en Nationalrepræsentant," mente han. Frykten for et bonderegimente var ikke uten grunnlag, forfatningen hadde gitt bøndene store muligheter til makt."

 
Utdrag fra Anne-Lise Seip: Demringstid. Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Aschehoug 2008. 

(Enhver assosiasjon til årets valg får være lesernes eget ansvar.)Ingen kommentarer: