27. mai 2007

Hvordan bør man lese en bok?

«Aller først vil jeg understreke spørsmålstegnet i slutten av tittelen min. Selv om jeg hadde kunnet svare for min egen del, ville svaret kun ha gyldighet for meg og ikke for deg. Det eneste råd en person kan gi en annen om lesning, er faktisk ikke å ta imot noen råd, men å følge sine egne instinkter, bruke sin egen fornuft, trekke sine egne konklusjoner. Hvis vi er enige om dette, føler jeg meg fri til å legge frem noen få ideer og forslag, for da vil du ikke tillate dem å legge bånd på den uavhengigheten som er den viktigste kvaliteten en leser kan besitte. For når alt kommer til alt, hvilke lover kan man nedsette om bøker? Slaget ved Waterloo ble utvilsomt utkjempet på en bestemt dag, men er Hamlet et bedre stykke enn Kong Lear? Det kan ingen avgjøre. Hver og en må finne det svaret for seg selv. Å slippe autoriteter, uansett hvor mange utmerkelser og fine titler de måtte ha, inn i bibliotekene våre og la dem fortelle oss hvordan vi skal lese, hva vi skal lese, hvordan vi skal verdsette det vi leser, det er å ødelegge selve livsnerven ved disse fristedene. Alle andre steder kan vi være bundet av lover og konvensjoner - nettopp her har vi ingen.»

Virginia Woolf: The Common Reader, Second Series, 1932. Oversatt av Tone Velldal. Spartacus 2001. Utdraget hentet fra antologien FRYS, Spartacus 2003.

Ingen kommentarer: