22. desember 2007

God jul med Gertrude Stein'Med Gertrude Stein er det som med jazzmusikere, deres egenart kommer vel så bra fram ved anekdoter. Vi tar en siste, denne gang fra 1934, da dikterinnen er i hjemlandet for første gang på over tredve år. Hun skal på foredragsturné. Og sammenkaller til pressekonferanse i New York.
«Sett at det ikke var noen spørsmål, hva skulle så svaret bli?» innleder hun med å spørre, før hun godmodig gir seg til å besvare alt.
Hennes tilforlatelige forklaringer forbløffet en av de fremmøtte journalistene, som spør: «Hvorfor skriver De ikke som De snakker?»
Dikterinnen tilbake: «Hvorfor leser De ikke som jeg skriver?»'

Fra Jan Erik Vold: God jul med Gertrude Stein og andre essays. Gyldendal 2005.

Ingen kommentarer: