13. januar 2014

Når vi leser

Når vi leser, er vi i virkeligheten alle våre egne lesere. Forfatterens verk er bare et slags optisk instrument som han rekker leseren for å gi ham anledning til å skjelne det som han, uten denne boken, kanskje ikke ville ha sett hos seg selv.
Marcel Proust: På sporet av den tapte tid - Den gjenfundne tid

Ingen kommentarer: