1. september 2016

September

Denne faksimilen av en amerikansk bibliotekplakat har jeg hengende på kontoret mitt (jeg har månedene oktober, januar og mars også). Jeg samler på plakater og annen billedkunst som har med bøker å gjøre.
Noen mener sommeren er den idelle lesetid, andre mener det motsatte. For meg er alle årstider lesetid. Men for dem som mener at lesing hører mørke kvelder til, så er det på tide å komme i gang igjen nå.

Ingen kommentarer: